تبلیغات
وبلاگ کارشناس بازاریابی بانک مسکن - مطالب تیر 1392

همیشه وقتی صحبت از فرصت می شود می بایست روی این کلمه به ظاهر ساده کمی مکث نمود . زیرا فرصت همیشه در اختیار وتملیک من وشما نیست . پس از هر زمان و وقتی به جا ومفید استفاده نمایید . بازاریابی یعنی جلب وجذب فرصت ها حال این جذب می تواند پول وثروت باشد یا مقام وقدرت ویا از همه مهم تر اخلاق ومعنویات . چند روزی است ګلی ګم کرده ام می جویم آن را اما آن را نمی بایم . ګلی از ګلهای باغ های بهشت ، از دوګل سرسبد دنیا یکی را ازکف داده ام . پدری مهربان ، ندیمی سختګی ناپذیر ومونسی واقعی دیګر دربرم نیست . من فرصت از دستم رفت به شما عزیزان توصیه می نمایم اګر پدر ومادر در کنارتان هستند تا فرصت باقی است از آنان فراموش نکنید هرروز دست وپای آنان را به چشم سرمه نمایید .

همه جا شب بود وتاریکی

ظلمت بود وغفلت ونادانی

احمدی از تبار ګل محمدی

ندبه سر می داد ودعا می کرد

شبی با وضو پرواز کرد

پرکشید به دیار عاشقان

عاشقانی همچون خود

یک عمرذکر یاحسن کرد

می جویم اورا در ګلستان

همه عمر در انتظار او می مانم

به نګاهش ، به دعایشتاریخ : جمعه 21 تیر 1392 | 07:03 ب.ظ | نویسنده : امیر بدخشان | نظرات