تبلیغات
وبلاگ کارشناس بازاریابی بانک مسکن - بازاریابی اجتماعی

                                                                                             چرا سازمان ها خواهان کار ګروهی هستند ؟ علت موفقیت چین و ژاپن  چرا     در کار ګروهی است ؟ چرا باید از جمع حمایت کرد وکارهای آنان را دنبال نمود؟ مادر اسلام هم داریم مشورت بهترین کار حاصل می شود . آنچه در یک فکر بروز می کند کارایی کمتری داردتا یک فکر جمعی وګروهی . پس اهمیت نظر کردن به اجتماع وپیروی از آن واستفاده از ایده دیګران ونظر خواهی حرف اول را می زند . به قول قدیمی ها هر  سری یک فکری دارد . د ر بازاریابی نګاه به اجتماع است . یک بازاریاب با مشاوره خود وارائه یک کالا یا یک خدمت هم به خود کمک می کند ( از نظر اخلاقی ، وجدان کاری ، انتفاع مستقیم وغیر مستقیم ) هم به جامعه کمک می کند ( ارتقا وپیشرفت شهر وکشور خود ) وهم به سازمان خود ( تعهد سازمانی وانتفاع سازمان و خود فرد ،ارتقای کاری وافزایش تعلقات سازمانی ) ما با بازاریابی به هنګام خود تنها ادای وظیفه ننموده ایم بلکه یک فرهنګ سازمانی را اجرایی نموده ایم . یک خصیصه اخلاقی وکاری مهم زمانی نمود اجتماعی وبیر و نی پیدا میکند که تبدیل به فرهنګ شده باشد یعنی تمام اعضای سازمان متعهد وموظف به انجام موبه موی نکات آ ن باشند . 

بنی آدم اعضای یکدیګرند                    که در آفرینش زیک ګوهرندتاریخ : جمعه 12 خرداد 1391 | 07:25 ب.ظ | نویسنده : امیر بدخشان | نظرات