تبلیغات
وبلاگ کارشناس بازاریابی بانک مسکن - تعویض وثیقه و تغییر نام مدیون (انتقال مانده بدهی) در تسهیلات اعطایی به زوجین:
1- تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
در صورتی که تقاضای تعویض وثیقه (انتقال مانده بدهی تسهیلات از واحد قبلی به واحد ابتیاعی جدید) و یا تغییر نام مدیون (انتقال مانده بدهی تسهیلات واحد ابتیاعی از مالک قبلی به نام متقاضی جدید) به بانک ارائه گردد و مالک یا مالکین (زوجین) همزمان با انتقال، تقاضای دریافت تسهیلات زوجین به شرح این بخشنامه را داشته باشند، پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف‌های جدید و پس از کسر مانده حین‌الفسخ تسهیلات قبلی بلامانع می‌باشد.
 
2- تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم
طبق مقررات صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در زمان تعویض وثیقه (انتقال مانده بدهی تسهیلات از واحد قبلی به واحد ابتیاعی جدید)، پرداخت تفاوت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به مالک اولیه امکان پذیر نخواهد بود، لیکن همسر مالک در صورت حائز شرایط بودن می‌تواند از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بهره‌مند گردد. ضمناً مالک نیز در چارچوب مفاد این بخشنامه می‌تواند از تفاوت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تفاوت مانده حین‌الفسخ تسهیلات قبلی با سقف‌های 500، 400 و 300 میلیون ریال تسهیلات زوجین) استفاده نماید.در زمان تغییر نام مدیون (انتقال مانده بدهی تسهیلات از مالک قبلی به نام متقاضی جدید) در صورت حائز شرایط بودن متقاضیان، پرداخت تسهیلات تا سقف‌های مقرر تسهیلات زوجین (پس از کسر مانده بدهی حین‌الفسخ تسهیلات اولیه) امکان‌پذیر می‌باشد.
بدیهی است در اقدام به شرح فوق رعایت ضوابط و مقررات جاری در خصوص قدمت پلاک مورد معرفی و ... با توجه به نوع تسهیلات پرداختی الزامی خواهد بود.


تاریخ : سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : امیر بدخشان | نظرات