تبلیغات
وبلاگ کارشناس بازاریابی بانک مسکن - تسهیلات زوجین بانک مسکن

از محل صندوق پس انداز مسكن یكم


صندوق پس‌انداز مسکن یکم زوجین خانه اولی
1- اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی به ترتیب 600ر1 میلیون ریال در شهر تهران (هر یک از زوجین حداکثر 800 میلیون ریال) ، 200ر1 میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر (هر یک از زوجین حداکثر 600 میلیون ریال) و 800 میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هر یک از زوجین حداکثر 400 میلیون ریال) امکان‌پذیر می‌باشد.
2- تجمیع امتیاز تسهیلاتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم هر یک از زوجین خانه اولی با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به صورت مجزا و پرداخت تسهیلات به زوجین به شرح بند فوق (و تا سقف‌های تسهیلاتی فوق)، مشروط به عدم تجاوز تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن هر یک از زوجین از 500، 400 و 300 میلیون ریال (000ر1 میلیون ریال، 800 میلیون ریال و 600 میلیون ریال برای مجموع تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن زوج و زوجه) به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر مناطق شهری امکان‌پذیر می‌باشد.

3- تجمیع و تلفیق امتیاز تسهیلاتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم هر یک از زوجین، با امتیاز سایر حساب‌های تعهدی مسکن ایشان (از جمله حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن(صرفاً جهت ساخت) و حساب پس‌انداز مسکن جوانان)، به صورت مجزا و طبق مقررات عمومی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بلامانع می‌باشد.

4- در استفاده از مزایای صندوق پس‌انداز مسکن یکم به شرح فوق، زوجین بایستی هر دو واجد شرایط استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بوده، رعایت مقررات و ضوابط موضوعه از جمله وجود حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم به نام هر یک از زوجین به صورت مجزا و رعایت مدت انتظار و متوسط موجودی برای هر یک از حساب‌ها به صورت جداگانه، احراز توانایی پرداخت اقساط و ...، الزامی می‌باشد.
5- در صورتی که احدی از زوجین دارای امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم باشد، می‌تواند به اتفاق همسر خود که دارای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن می‌باشد، از تسهیلات زوجین جهت تهیه یک واحد مسکونی استفاده نماید (پرداخت 2 فقره تسهیلات جهت تهیه یک واحد مسکونی). پرداخت تسهیلات به زوجین مذکور، مشروط به عدم تجاوز تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم (و یا صندوق پس‌انداز مسکن یکم توأم با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) زوج یا زوجه از 800، 600 ، 400 میلیون ریال و تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن شخص دیگر از 500، 400 و 300 میلیون ریال و در مجموع به ترتیب 300ر1 میلیون ریال در شهر تهران، 000ر1 میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 700 میلیون ریال در سایر مناطق شهری) بر روی یک پلاک ثبتی امکان‌پذیر می‌باشد.
6- سایر مقررات از جمله تعویض وثیقه، تغییر نام مدیون (انتقال مانده بدهی)، فک رهن از سند رهنی در قبال افتتاح سپرده رها و ...، تابع مقررات حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌باشد.
7- تقسیط تسهیلات به 3 روش ساده ، پلکانی سالانه با ضریب افزایش 3 درصد و پلکانی دوره ای 48 ماهه با ضریب افزایش 20 درصد امکان‌پذیر می باشد.


تاریخ : سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 | 11:40 ق.ظ | نویسنده : امیر بدخشان | نظرات