تبلیغات
وبلاگ کارشناس بازاریابی بانک مسکن - اصلاحات بازاریابی

(نفوذ در بازار) Market Penteration

نوعی از استراتژی‌های رقبا كه به منظور افزایش فروش محصولات موجود شركت به مشتریان فعلی، مشتریان رقبا و كسانی كه مشتریان ما نیستند، طراحی می‌شوند.

(توسعه بازار)Market Development 

 نوعی از استراتژی‌های رشد كه برای معرفی محصولات موجود شركت‌ها برای بازارهای جدید به كار گرفته می‌شود.

(توسعه محصول)Product Development 

 نوعی از استراتژی‌های رشد كه بر فروش محصولات جدید در بازارهای فعلی شركت‌ها تأكید دارد.

(متنوع ‌سازی)Diversification

نوعی از استراتژی‌های رشد كه بر فروش محصولات جدید در بازارهای جدید تمركز دارد.

(هدیه) Giveaway

محصولات و كالاهایی كه به شكل هدیه و اشانتیون در مكان‌ها و زمان‌های مختلف نظیر زمان‌های برگزاری نمایشگاه و .. از سوی شركت‌ها به مشتریان و مراجعان داده می‌شود.

(ترفیع متقابل) Cross-Promotion

شرایطی است كه در آن دو یا چند محصول و یا خدمت نیروهای خود را تركیب می‌كنند كه با استفاده از یك ابزار ترفیعی واحد علاقه ایجاد كنند.

(همراهی محیط)Environmental Stewardship

شرایطی است كه در آن شركت‌ها همگام با انجام فعالیت‌های خود، از محیط طبیعی نیز حمایت می‌كنند و یا آن را بهبود می‌بخشند.

(ممیزی منافع اجتماعی)Social Profit Audit

شركتی كه حسابرسی منافع اجتماعی را انجام می‌دهد، به همان اندازه كه موفقیت خود در نیل به منافع مالی را ارزیابی می‌كند، تلاش‌های خود را در رسیدن به منافع اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

منبع : ماهنامه تخصصی بازاریابی شماره 53

تاریخ : شنبه 13 تیر 1394 | 02:14 ب.ظ | نویسنده : امیر بدخشان | نظرات